Wij zijn specialisten op het gebied van dynamica, trillingen, aardbevingen, geologie en geotechniek. Deze kennisvelden worden maar al te vaak onafhankelijk van elkaar toegepast. Wij brengen ze samen. Juist door het samenbrengen van de verschillende disciplines pakken wij ingewikkelde, maar ook schijnbaar minder ingewikkelde problemen adequaat aan.

Onze website is hier te vinden.